Изследвания в Духовната наука – София

Пътешествие за вътрешно духовно развитие и „учене чрез правене“ –

с Инеса Бурдих.

Курсът “ Изследвания в Духовната наука“ се провежда във Валдорфското училище „Проф. Николай Райнов“, София, България.

Този експериментален курс е насочен към вътрешния копнеж, който много от нас изпитват в търсене на духовна истина и разбиране на мисията ни тук, на Земята. Пътят на саморазвитие, основан на Духовната наука и представен в този курс, се фокусира върху укрепването на „Аз“ (чувството за Аз) като основа на цялата духовна работа с акцент върху ясното мислене, усъвършенстването на чувствата и укрепването на волята.

Методологическите и теоретичните аспекти са описани в лекциите. В поредицата от тематични семинари изследваме и прилагаме опитни упражнения за задълбочаване на темите от беседите. Всеки семинар се състои от практически медитативни и възприемателни упражнения и обсъждане на използваните методи.

Повече за съдържанието на курса:

– на български език http://www.spiritual-research.eu/en/about-the-course-bulgarian/

– на английски език http://www.spiritual-research.eu/en/themen/

∞ ∞ ∞

Какво можем да постигнем по време на курса?

Курсът предлага преглед на основите на антропософската „духовна наука“, която може да се преживее като нещо, което подхранва вътрешния живот, подкрепя творчеството и помага на участниците да работят в света за неговия истински напредък и усъвършенстване.

Осъзнаваме цялата си индивидуална система, особено в областта на пречистването и усъвършенстването на мисленето и чувствата, постигането на фино внимание и укрепването на волята. Усвояваме полезни умения, които след това пренасяме в живота си и в професионалните си области. Тези способности водят до нови прозрения и нововъведения, които човек може да внесе в целия си живот, и от тях могат да се възползват всички дисциплини.

∞ ∞ ∞

Курсът се състои от седем основни теми, които са разпределени в 7 уикенда. Графикът за всеки уикенд:

Петък вечер 19.00 ч.

Работилница в съботния ден 9.30-18.30 ч.

РАБОТЕН ЕЗИК НА КУРСА Е АНГЛИЙСКИ.

За записване и повече информация: Тома Томов <tomovtoma@abv.bg>, 0888 77 6535

∞ ∞ ∞

ПРОГРАМА НА КУРСА:

27-28.01.2023, ТЕМА 1: Медитацията като път за духовно развитие и като метод за изследване на духовната наука

24-25.03.2023, ТЕМА 2: Етерното царство (жизнените сили) в човешките същества и в природата

 2-3.06.2023, ТЕМА 3: Астралното царство (емоционални сили) в човешките същества и в природата

***

ТЕМА 4 (2023 г.) – Измерения на чувството за себе си (Аз-проявление) и връзката му със свръхчувствителността.

ТЕМА 5 (2024г.) – Духовните части на човешката конституция

ТЕМА 6 (2024г.) – Душевните части на човешката конституция

ТЕМА 7 (2024г.) – Механика на ума

∞ ∞ ∞

За фасилитатора – на български език: http://www.spiritual-research.eu/about-inessa-bulgarian/

Feedback about the course: http://www.spiritual-research.eu/en/feedback-english/